Poslovni uvjeti

I. Opće odredbe

 1. Ove opće komercijalne odredbe i uvjeti (u daljnjem tekstu „odredbe i uvjeti”) primjenjuju se na kupovinu u internetskoj trgovini www.flexity.hr, kojom upravlja flexity s.r.o. s registriranim sjedištem na adresi Luda Zubka 2, 84101, Bratislava, Republika Slovačka, matični broj tvrtke (ICO): 35731389, upisan u sudski registar Okružnog suda Bratislava I, uložak br.: 15884/B, adresa e-pošte: info@flexity.hr, osoba za kontakt: Tomáš Sokol.
 2. Odredbe i uvjeti sastavni su dio kupoprodajnog ugovora koji se sklapa između prodavatelja i potrošača.
 3. Svi ugovorni odnosi sklapaju se sukladno važećem zakonodavstvu Republike Slovačke.
 4. U slučaju da je ugovorna strana potrošač, odnosi koji nisu regulirani ovim odredbama i uvjetima podliježu sljedećim zakonima:
 • zakon br. 40/1964 Građanskog zakonika s izmjenama i dopunama
 • zakon br. 250/2007 o zaštiti potrošača s izmjenama i dopunama
 • zakon br. 102/2014 o zaštiti potrošača tijekom prodaje robe ili pružanja usluge na temelju ugovora na daljinu ili ugovora sklopljenog izvan radnog mjesta prodavatelja s izmjenama i dopunama te o izmjenama i dopunama pojedinih akata
 • zakon br. 22/2004 o elektroničkoj trgovini i izmjene zakona br. 128/2002 o državnoj kontroli domaćeg tržišta u vezi sa zaštitom potrošača te o izmjenama i dopunama pojedinih akata temeljem zakona br. 284/2002 s izmjenama i dopunama.
 1. U slučaju da je ugovorna strana poduzetnik, odnosi koji nisu regulirani ovim odredbama i uvjetima podliježu Trgovačkom zakoniku s izmjenama i dopunama (Akt br. 513/1991, zbirka zakona).

II. Definicije pojmova

 1. Potrošački ugovor odnosi se na svaki ugovor, bez obzira na njegov pravni oblik, koji se sklapa između dobavljača i potrošača.
 2. Prodavatelj se odnosi na tvrtku flexity s.r.o., koja upravlja radom internetske trgovine. Njezin je poslovni cilj prodaja robe putem internetske trgovine koja se nalazi na web-mjestu www.flexity.hr (u daljnjem tekstu „internetska trgovina”).
 3. Kupac se odnosi na korisnika koji ulazi u ugovorni odnos s prodavateljem na temelju kupoprodajnog ugovora.
 4. Korisnik internetske trgovine odnosi se na bilo koju fizičku osobu ovlaštenu za sklapanje pravnih akata ili na pravnu osobu koja je pokazala interes za kupnju robe u internetskoj trgovini. Na temelju ovih odredbi i uvjeta korisnik se odnosi, u određenim uvjetima, na treću stranu koju je korisnik naveo u obvezujućoj narudžbi kao osobu kojoj se dostavljaju naručeni proizvodi (u daljnjem tekstu: „ovlaštena osoba”). Navođenje imena ovlaštene osobe u obvezujućoj narudžbi smatra se potvrdom prihvaćanje naručene robe.

III. Narudžba i sklapanje ugovora

 1. Kupac odabire proizvod na temelju aktualne ponude u internetskoj trgovini, potvrđuje odabir klikom na gumb „Dodaj u košaricu”, ispunjava obrazac za narudžbu (navodi adresu e-pošte i adresu za dostavu u slučaju kupnje proizvoda), odabire količinu proizvoda (odnosno određuje druge parametre proizvoda) te odabire način plaćanja. Narudžbe poslane putem internetske trgovine su obvezujuće. Kupac prilikom slanja narudžbe potvrđuje da je upoznat i da pristaje na ove odredbe i uvjete klikom na označeni gumb.
 2. Plasiranje robe u internetsku trgovinu predstavlja prijedlog sklapanja ugovora te se ugovor sklapa kada kupac potvrdi narudžbu i kada prodavatelj narudžbu prihvati. Prodavatelj nakon obrade narudžbe šalje, bez nepotrebnog odgađanja, potvrdu o primitku narudžbe (prihvaćanje narudžbe) na adresu e-pošte koju je naveo kupac. Potvrda sadrži broj narudžbe, naziv i specifikaciju robe, informacije o cijeni robe i troškovima dostave (poštarini), načinu plaćanja, informacije o procijenjenom vremenu dostave robe, informacije o mjestu dostave robe, informacije o prodavatelju ili druge informacije. Ugovor se smatra sklopljenim po primitku poruke e-pošte kojom se potvrđuje prihvaćanje vaše narudžbe.
 3. Ako ste stvorili račun za internetsku trgovinu, narudžba će biti spremljena u odjeljak „Moje narudžbe”, kojem možete pristupiti prijavom na račun. Dodatne informacije o narudžbi mogu se po potrebi poslati na adresu e-pošte kupca.
 4. Ugovorne strane složile su se da će sva komunikacija između njih odvijati putem e-pošte.
 5. Kupac se obvezuje prodavatelju platiti cijenu dogovorenu u potvrdi narudžbe, uključujući troškove dostave (u daljnjem tekstu: „kupovna cijena“), pouzećem na mjestu isporuke proizvoda ili elektroničkim prijenosom na račun prodavatelja navedenom u potvrdi narudžbe.
 6. Kupac se obvezuje prodavatelju platiti kupovnu cijenu za dogovorene proizvode unutar vremenskog razdoblja navedenog na potvrdi narudžbe ili najkasnije pri isporuci.
 7. Informacije o određenim koracima koji dovode do sklapanja ugovora proizlaze iz ovih odredbi i uvjeta. Kupac prije potvrde narudžbe može provjeriti i ispraviti ugovor. Ugovor se sklapa na hrvatskom jeziku. Ugovor je moguće sklopiti na drugom jeziku koji razumiju obje strane ako kod prodavatelja ni kupca ne postoje okolnosti koje sprječavaju sklapanje ugovora.
 8. Upravitelj internetske trgovine dostavlja kupcu i sve potrebne dokumente u vezi s robom: račun (porezni dokument) i jamstveni list (ako ga proizvođač izdaje).
 9. U slučaju da je uz narudžbu odabran dar, na koji kupac ima pravo pod određenim uvjetima, zadržavamo pravo zamijeniti dar u skladu s aktualnim stanjem zaliha.
 10. Kupac ima pravo otkazati narudžbu e-poštom ako narudžba još nije obrađena. Da biste otkazali narudžbu, obratite nam se putem obrasca za kontakt.

IV. Cijena

 1. Sve su cijene robe i usluga konačne, uključujući odgovarajući PDV u iznosu utvrđenom važećim zakonodavstvom (točna stopa može se pronaći na računu), no cijena ne uključuje troškove dostave.
 2. Sve posebne ponude vrijede do isteka zaliha, osim ako za određeni proizvod nije navedeno drukčije.
 3. Dodatni popusti uz popuste navedene za svaki proizvod na našem web-mjestu, popusti za pojedinačne korisnike te popusti koji se daju na temelju suradnje naše internetske trgovine s trećim stranama ne mogu se međusobno kombinirati.
 4. Konačna cijena navedena je na obrascu za narudžbu prije potvrđivanja narudžbe i sadrži PDV te sve ostale poreze i naknade (za pakiranje, poštarinu) koje potrošač mora platiti da bi primio robu ili koristio uslugu. Prodavatelj ne može jednostrano promijeniti cijenu.

V. Uvjeti dostave

 1. Proizvodi koji su na zalihi obično se šalju sljedeći radni dan.
 2. Proizvodi koji nisu na zalihi uvijek su označeni riječima „Privremeno nedostupno”.
 3. Uobičajeno je narudžba isporučena u roku od 30 dana, ali u iznimnim situacijama rok isporuke može biti produžen, zbog čega se unaprijed ispričavamo. Ako se naručena roba ili dio robe iz narudžbe ne može isporučiti u gore navedenom roku, obavijestit ćemo vas o ovoj situaciji u najkraćem mogućem roku te ćete dobiti informaciju o očekivanom roku isporuke ili ćemo Vam predložiti isporuku zamjenske robe. Ako nismo u mogućnosti isporučiti robu u dodatnom roku, imate pravo odustati od ugovora i u slučaju plaćanja kupoprodajne cijene ili njenog dijela, sredstva će vam biti vraćena u roku od 14 dana na bankovni račun koji ste naveli.
 4. Narudžbe se obrađuju svaki radni dan.

VI. Način i mjesto dostave

 1. Obveza isporuke robe ispunjava se predajom robe korisniku ili ovlaštenoj osobi navedenoj u narudžbi. Roba se šalje poštom u obliku pisma/paketa ili pisma/paketa uz plaćanje pouzećem odnosno kurirskom službom uz dodatnu naknadu. Stoga je potrebno dodati 5 - 7 radna dana razdoblju za dostavu kurirskom službom.
 2. Obavijestit ćemo vas porukom e-pošte kada je vaša narudžba predana dostavljaču. Ako vam roba ne bude dostavljena u roku od 7 dana od primitka poruke e-pošte, obratite se odgovarajućoj dostavnoj službi i nama. Putem e-pošte poslat ćemo vam detaljne informacije o paketu i moguće razloge za neuspjelu isporuku. Ako imate korisnički račun, u bilo kojem trenutku možete provjeriti aktualni status narudžbe u odjeljku Moje narudžbe.
 3. Korisnik je dužan osobno preuzeti robu na dogovorenom mjestu i vremenu ili osigurati preuzimanje robe. Korisnik pismeno potvrđuje primitak robe u otpremnici, što je ujedno i dokaz o plaćanju za proizvode u slučaju odabira načina plaćanja pouzećem. Nakon plaćanja za narudžbu korisnik putem e-pošte prima potvrdu o naplati (račun) koja služi i kao jamstveni list.
 4. Obveza isporuke robe smatra se ispunjenom čak i ako korisnik ne preuzme robu na dogovorenom mjestu i vremenu ili odbija preuzeti robu. U slučaju da korisnik ne preuzme robu i da nam se proizvodi vrate, imamo pravo raskinuti kupoprodajni ugovor i potraživati troškove vraćanja paketa od korisnika (prodavatelj ima pravo na naknadu štete (prema članku 420. i dalje Građanskog zakonika) u iznosu od stvarnih troškova povezanih s neuspjelim pokušajem dostave narudžbe – poštarina povezana s vraćanjem pošiljke). Ponovna dostava paketa nije moguća. Prodavatelj također može ne ostvariti pravo na naknadu štete ili to pravo iskoristiti samo djelomično.
 5. Nismo odgovorni za zakašnjelu isporuku uzrokovanu netočnim navodom adrese primatelja. Korisnik zaprima vlasnička prava nad robom preuzimanjem robe na mjestu dostave. Preuzimanjem robe na kupca prelazi rizik od nehotičnog uništenja i propadanja.
 6. Prilikom preuzimanja robe korisnik ima pravo provjeriti je li paket na bilo koji način oštećen (mehanička oštećenja uzrokovana transportom) te ima li na robi kakvih nedostataka. U slučaju vidljivog oštećenja paketa ili robe, korisnik ima pravo ne preuzeti pošiljku. U slučaju oštećenja paketa kupac proizvode ne preuzima te s dostavljačem sastavlja zapisnik.

VII. Način plaćanja, poštarina i druge naknade

 1. Kupac prodavatelju plaća kupovnu cijenu:
 • unaprijed karticom

Sve informacije o načinima plaćanja možete pronaći ovdje.

 1. Kupac može iskoristiti kupon za popust da bi ostvario odgovarajući popust. Kupon za popust moguće je iskoristiti samo jedanput. Kupon za popust nije moguće zamijeniti za gotovinu.
 2. Sljedeće naknade za poštarinu dodaju se cijeni robe prema načinu dostave i adresi. Sve uvjete dostave možete pronaći ovdje.
 3. Poklon-bon može se iskoristiti samo jednom za kupnju robe u internetskoj trgovini www.flexity.hr do datuma koji je naveden kao rok trajanja („Vrijedi do”).
 4. Pri izradi narudžbe potrebno je unijeti kod koji se nalazi na bonu. Broj bona unosi se u polje „Kôd za popust / Poklon kupon” u košarici.
 5. Vrijednost bona navedena je na svakom bonu kao iznos s PDV-om.
 6. Ako je ukupan iznos narudžbe/kupnje:
   a) veći od vrijednosti bona, korisnik će platiti samo preostali iznos
   b) manji od vrijednosti bona, korisnik će ostati bez preostale vrijednosti bez prava na povrat novca (bon se može iskoristiti samo u jednoj narudžbi).
 7. U jednoj narudžbi može se iskoristiti samo jedan poklon-bon.
 8. Poklon-bon ne može se zamijeniti za novac.
 9. Poklon-bon valjan je samo u državi u kojoj je kupljen.
 10. U slučaju povrata robe plaćene poklon-bonom iznos za tu robu vraća se u obliku novog bona u vrijednosti vraćene robe.
 11. U skladu s načinom plaćanja i adresom za dostavu navedenim cijenama robe pridodaje se poštarina navedena u nastavku. Sve uvjete povezane s plaćanjem poštarine potražite ovdje.
 12. Prodavatelj pruža sljedeće dodatne usluge:

a) „ekološko pakiranje”

b) „produljeno razdoblje za povrat”

c) „sigurna dostava”

14. Ukoliko je ukupan iznos proizvoda u košarici manji od minimalne vrijednosti navedene u dodatnim uslugama prilikom kreiranja narudžbe, konačnom iznosu dodajemo određeni iznos kao naknadu za pakiranje (visina naknade za pakiranje vidljiva je u košarici nakon dodavanja proizvoda u narudžbu).

VIII. flexity sitniš      

 1. Prilikom naručivanja na web-mjestu www.flexity.hr možete, prije potvrđivanja narudžbe, odlučiti želite li zaokružiti ukupan iznos narudžbe i razliku donirati za projekte sađenja stabala, zaštite okoliša ili pomoći građanima u potrebi. Ako odlučite donirati, tu ćemo razliku, koju nazivamo „ flexity sitniš”, uplatiti u punom iznosu na račun odgovarajuće udruge. flexity sitniš na račun udruženja najčešće šaljemo jedanput mjesečno. Vaš će se flexity sitniš pojaviti na računu kao posebna stavka. Ako ste narudžbu platili unaprijed ili ste je već preuzeli i platili (platili pouzećem), a naknadno odlučite vratiti narudžbu i tražiti povrat novca, iznos flexity sitniša neće vam biti vraćen jer je već prebačen na račun udruge. Detaljne uvjete u vezi s flexity sitnišem možete pronaći ovdje.

IX. Jamstveno razdoblje

 1. Na svu robu prodanu u internetskoj trgovini primjenjuje se zakonsko jamstveno razdoblje od 24 mjeseca. U slučaju rabljene robe primjenjuje se jamstveno razdoblje od 12 mjeseci. Jamstveno razdoblje počinje na dan kada kupac preuzme robu.
 2. U slučaju kada je rok trajanja istaknut na prodanom proizvodu, ambalaži ili u priloženom korisničkom priručniku, jamstveno razdoblje ne istječe prije isteka roka trajanja.
 3. Prodavatelj je dužan, na zahtjev kupca, osigurati jamstvo u pisanom obliku (jamstveni list). Za određene vrste robe dovoljno je izdati dokaz o kupnji umjesto jamstvenog lista.
 4. Jamstveni list sadržava osobne podatke prodavatelja (ime i prezime, naziv tvrtke ili prodavatelja, registrirano sjedište ili mjesto poslovanja), sadržaj jamstva, opseg i uvjete jamstva, jamstveno razdoblje i informacije potrebne za primjenu jamstva. Ako jamstveni list ne sadrži sve propisane osnovne podatke, time se ne poništava valjanost jamstva.
 5. Prodavatelj može, putem izjave koja je dio jamstvenog lista izdanog kupcu ili putem oglasa, pružiti jamstvo koje prelazi vremenski rok zakonskog jamstva. Uvjete i opseg takvog jamstva navodi prodavatelj u jamstvenom listu.
 6. Jamstvo ne obuhvaća uobičajeno trošenje.
 7. Jamstvo ne pokriva besplatne poklone ili nagrade iz nagradnih igara.
 8. Pravo na besplatan popravak koje pokriva jamstvo prestaje:
   a) ako ne pošaljete robu u cijelosti, uključujući sve dodatke;
   b) ako ne prijavite očite nedostatke prilikom preuzimanja robe;
   c) istekom jamstvenog razdoblja za robu;
   d) neprofesionalnim i neopreznim postupanjem ili neodgovarajućim održavanjem proizvoda;
   e) u slučaju mehaničkih oštećenja robe koje prouzroči kupac.
 9. Promjene na robi koje su se dogodile tijekom jamstvenog razdoblja, a rezultat su česte uporabe, nepravilne uporabe ili nepravilne intervencije, ne smatraju se nedostacima, posebice u sljedećim slučajevima:
   a) ako je nedostatak nastao tijekom jamstvenog razdoblja kao posljedica prirodnog trošenja, nepravilne upotrebe ili nedovoljnog i neprimjerenog postupanja;
   b) ako je nedostatak uzrokovan prirodnim promjenama materijala od kojih je roba proizvedena;
   c) ako je nedostatak nastao oštećivanjem koje su uzrokovali kupac ili treća strana odnosno bilo kojom nepravilnom intervencijom.

X. Otkazivanje narudžbe

 1. Ako želite otkazati narudžbu koja još nije obrađena, obratite nam se što prije s brojem narudžbe. Ako ste narudžbu već platili, novac ćemo vam vratiti u roku od 14 dana na račun koji ste koristili za plaćanje. Ako ste platili kreditnom karticom (VISA, MasterCard), rok za povrat novca može se produljiti zbog bankovnih postupaka vraćanja kartičnih uplata.
 2. Zadržavamo i pravo na otkazivanje narudžbe ako robu ne možemo isporučiti jer nije dostupna (roba je rasprodana ili je ponuda povučena) odnosno ako nikako ne možemo isporučiti robu u dogovorenom roku ili po dogovorenoj cijeni i/ili ako bi nam isporuka robe stvorila nerazmjerne poteškoće i nerazmjerne troškove s obzirom na vrijednost naručene robe, osim ako se s vama ne dogovorimo o zamjeni. Obavijestit ćemo vas o otkazivanju putem telefona ili e-pošte bez nepotrebnog odgađanja. Ako ste platili kupovnu cijenu ili dio iznosa, vratit ćemo vam uplaćeni iznos u roku od 14 dana na račun koji ste ranije koristili za plaćanje, osim ako nije dogovoreno drugačije.
 3. Ako kupac neprestano koristi kupon za popust, prodavatelj ima pravo otkazati narudžbu.
 4. Ukoliko Kupac ne izvrši uplatu u dogovorenom roku, Prodavatelj će neplaćenu narudžbu stornirati.

XI. Zamjena, povrat, reklamacija

  1. Kupac ima pravo na zamjenu, povrat i reklamaciju robe.
  2. Kupac koristi web obrazac za zamjenu/povrat/reklamaciju narudžbe (u nastavku: „asistent za reklamacije”) za zamjenu, povrat i reklamaciju kupljene robe u našoj internetskoj trgovini. Prilikom ispunjavanja asistenta za reklamacije, kupcu će se ponuditi način zamjene/povrata/reklamacije robe prema kategoriji robe. Kupac će zatim pratiti upute na sučelju asistenta za reklamacije. Asistent za reklamacije dat će kupcu sve potrebne informacije za obradu relevantne zamjene/povrata/reklamacije robe koju traži kupac (zahtjevi). Nakon što kupac ispuni asistenta za reklamacije, prodavatelj će e-poštom potvrditi primitak ovog zahtjeva.
  3. Prodavatelj je odgovoran za dokazane nedostatke na robi vezane uz proizvodnju. Kupac ima pravo na povrat/reklamaciju dobara preko asistenta za reklamacije na našoj web stranici Zamjena, povrat i reklamacije | flexity. Iskorištavanjem prava kupca na povrat/reklamaciju robe preko asistenta za reklamacije, prodavatelj se obvezuje, nakon primitka zahtjeva, kupcu poslati potvrdu e-poštom o prihvatu. Kupac također prima e-poštom informacije o obradi ovog zahtjeva koja slijedi. Povrat/reklamacije robe uvijek se rješava vraćanjem novčanih sredstava za robu na bankovni račun kupca u zakonskom roku od četrnaest (14) dana od datuma zahtjeva, o čemu se kupac obavještava unaprijed prilikom ispunjavanja asistenta za reklamacije. Ako prodavatelj vrati predmet povrata/reklamacija na kasniji dan od dana zahtjeva za povratom/reklamacijom, rokovi za obradu povrata/reklamacije sukladno ovoj točki počinju od datuma primitka predmeta povrata/reklamacije od strane prodavatelja; međutim, najkasnije od trenutka kada prodavatelj spriječi ili odbije preuzimanje predmeta povrata/reklamacije.
  4. U slučaju nezadovoljavajuće/netočne veličine robe, kupac ima pravo na promjenu veličine naručene robe. Kupac preko asistenta za reklamacije radi zahtjev za zamjenu robe. Po primitku ovog zahtjeva, prodavatelj se obvezuje poslati potvrdu o primitku na e-poštu kupca. Kupac također e-poštom prima informacije o obradi zahtjeva koja slijed te o slanju nove robe u traženoj veličini. Prodavatelj se obvezuje udovoljiti zahtjevu kupca na promjenu veličine robe ako je tražena veličina robe dostupna. Zamijenjenu robu obično isporučujemo u traženoj veličini u roku od trideset (30) dana od datuma dostave robe nezadovoljavajuće/netočne veličine.
  5. U slučaju zamjene i povrata robe, roba mora zadovoljiti kriterije (roba ne smije biti oprana, nošena te ne smije pokazati znakove korištenja), o čemu se kupac obavještava prilikom ispunjavanja asistenta za reklamacije, i na što pristaje.
  6. Način obrade reklamacije koji je utvrdio sustav asistenta za reklamacije na našoj web stranici javlja se kupcu izravno pri dovršetku obrasca; u teškim slučajevima najkasnije tri (3) radna dana od datuma reklamacije, a u opravdanim slučajevima, posebice ako je potrebna složena tehnička procjena stanja robe, najkasnije trideset (30) dana od datuma reklamacije. Nakon određivanja načina obrade reklamacije, reklamacija će se odmah riješiti; u opravdanim slučajevima reklamacije se može riješiti kasnije; međutim, rješavanje reklamacije ne može trajati duže od trideset (30) dana od datuma reklamacije. Ako prodavatelj preuzima predmet reklamacije na kasniji dan od dana reklamacije, rokovi za obradu reklamacije sukladno ovoj točki počinju od dana preuzimanja predmeta od strane prodavatelja; međutim, najkasnije od trenutka kada prodavatelj spriječi ili odbije preuzimanje predmeta reklamacije. 
  7. Vremensko razdoblje od ostvarivanja prava na odgovornost za nedostatke do završetka rješavanja zahtjeva za reklamaciju (primopredaja popravljene robe, pismeni poziv za preuzimanje odgovornosti ili njezino opravdano odbacivanje) ne uključuje se u jamstveno razdoblje. U slučaju zamjene za novu robu jamstveno razdoblje za nju započinje na dan njezina preuzimanja.
  8. U slučaju da potrošač podnese zahtjev za reklamaciju u roku od 12 mjeseci od kupovine, prodavatelj može odbiti zahtjev za reklamaciju samo na temelju mišljenja stručnjaka. Bez obzira na mišljenje stručnjaka, nije moguće tražiti od potrošača troškove naknade za mišljenje stručnjaka ili bilo koje druge troškove povezane s mišljenjem stručnjaka.
  9. U slučaju da potrošač podnese zahtjev za reklamaciju nakon 12 mjeseci od kupovine i prodavatelj ga odbije, prodavatelj je dužan navesti u dokumentu o rješavanju zahtjeva za reklamaciju kome potrošač može poslati robu radi stručne procjene. Ako se roba šalje na stručnu procjenu navedenoj osobi, troškove procjene kao i sve pripadajuće troškove pokriva prodavatelj bez obzira na rezultat stručne procjene. Ako potrošač na temelju stručne procjene dokaže da je prodavatelj odgovoran za nedostatak, može ponovno podnijeti zahtjev za reklamaciju. Dok traje stručna procjena, jamstveno razdoblje miruje. Prodavatelj je dužan platiti potrošaču sve troškove povezane s traženjem stručne procjene i sve opravdane nastale troškove u roku od 14 dana od dana ponovnog podnošenja zahtjeva za reklamaciju. Ponovno podnesen zahtjev za reklamaciju nije moguće odbiti.
  10. Kupca će se obavijestiti o ishodu zahtjeva za reklamaciju odmah nakon završetka postupka rješavanja zahtjeva putem e-pošte i istovremeno će se e-poštom ili preporučenom poštom kupcu dostaviti protokol zahtjeva za reklamaciju (dokaz o rješavanju zahtjeva za reklamaciju). Dokument o rješavanju zahtjeva za reklamaciju ne mora se dostaviti ako je potrošač dokazao podnošenje zahtjeva za jamstvo na neki drugi način.
  11. U slučaju podnošenja zahtjeva za reklamaciju potrošač o njemu mora obavijestiti prodavatelja tako da za narudžbu ispuni internetski zahtjev za zamjenu/povrat/reklamaciju i robu pošalje u pakiranju prikladnom za otpremu zajedno s ispisanim dokumentom „Summary in PDF” (Sažetak u PDF-u) na sljedeću adresu prodavatelja:
    


 1. adresa e-pošte: info@flexity.hr
   
  Ako kupac nema mogućnost ispisati sažetak pritužbe, obavezan je u paketu priložiti identifikacijske podatke u obliku broja narudžbe.
 2. Kupac ima pravo na naknadu neizbježnih troškova koji su nastali zbog ostvarivanja prava na odgovornost za nedostatak. Ako potrošač nije zadovoljan načinom na koji je prodavatelj riješio zahtjev za reklamaciju ili smatra da je prodavatelj prekršio njegova prava, kupac može prodavatelju poslati zahtjev za pravni lijek. Ako prodavatelj odbije takav zahtjev ili ne odgovori u roku od 30 dana po podnošenju zahtjeva, potrošač ima pravo podnijeti prijedlog za alternativno rješavanje spora prema članku 12. Zakona br. 391/2015 o alternativnim rješavanjima potrošačkih sporova te o izmjenama i dopunama pojedinih akata.
 3. Alternativnom rješavanju spora može pristupiti potrošač (fizička osoba) koji tijekom sklapanja i provođenja potrošačkog ugovora ne djeluje u ime svoje tvrtke, radnog mjesta ili zanimanja. Alternativno rješavanje spora tiče se samo sporova između potrošača i prodavatelja za vrijednosti više od xx kn koje proizlaze iz potrošačkog ugovora sklopljenog na daljinu.
 4. Sukladno članku 3. Akta br. 391/2015 (zbirke zakona), subjekt alternativnog spora može vam naplatiti naknadu za pokretanje rješavanja spora do 5 EUR, uključujući PDV. Prijedlog možete podnijeti na način naveden u članku 12. Akta br. 391/2015 (zbirke zakona) ili na web-mjestu https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi.
 5. Da bi podnio prijedlog za alternativno rješavanje spora, potrošač može upotrijebiti internetsku platformu za rješavanje sporova dostupnu na web-mjestu https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
 6. Za alternativno rješavanje sporova između potrošača i prodavatelja flexity s.r.o. nadležna je Slovačka trgovinska inspekcija
   Inspektorat STI-ja s registriranim sjedištem u Bratislavi za pokrajinu Bratislava, Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07, Republika Slovačka
   telefonski broj: 02/58272 159
   ili druga odgovarajuća ovlaštena pravna osoba upisana na popis subjekata za alternativno rješavanje sporova koji vodi Ministarstvo gospodarstva Republike Slovačke (popis je dostupan na adresi http://www.mhsr.sk)

XII. Raskid ugovora

 1. Prema članku 7. Akta br. 102/2014 (zbirke zakona) o zaštiti potrošača pri kupoprodaji robe ili pružanju usluga na temelju ugovora sklopljenog na daljinu ili ugovora sklopljenog izvan prodavaonice prodavatelja te o izmjeni i dopuni određenih akata sa svim izmjenama i dopunama, korisnik ima pravo bez obrazloženja raskinuti ugovor u roku od 14 dana od dana preuzimanja robe. Ako je roba iz iste narudžbe isporučena zasebno, rok za povlačenje teče od trenutka prihvaćanja zadnjeg isporučenog proizvoda.
 2. Ako je predmet kupoprodajnog ugovora isporuka, potrošač ima pravo raskinuti ugovor prije isporuke robe. Ako potrošač raskine ugovor, otkazat će se i svaki dodatni ugovor povezan s njime.
 3. U skladu s člankom 517. stavkom 1. Građanskog zakonika, potrošač može također raskinuti samo dio predmeta ugovora (ako je predmet ugovora ili obvezujuće narudžbe bila isporuka nekoliko komada robe) i u tom se slučaju ugovor otkazuje samo u vezi s tim dijelom.
 4. Potrošač je dužan, ako želi iskoristiti to pravo, osobno najkasnije posljednjeg dana određenog roka dostaviti pismenu obavijest o raskidu kupoprodajnog ugovora na adresu prodavatelja ili je poslati u pisanom obliku poštom najkasnije zadnjeg dana roka na adresu navedenu u kontaktima. Nakon obavijesti o raskidu potrošač je dužan poslati ili osobno dostaviti predmet na koji se ugovor odnosi i od kojeg odustaje zajedno s važećom dokumentacijom, npr. kopiju računa, upute i drugu dokumentaciju isporučenu s robom, i to najkasnije u roku od 14 dana od dana raskida.
 5. Preporučujemo kupcima da robu pošalju preporučenom poštom i kao osiguranu pošiljku.
 6. Da bi raskinuo ugovor, kupac za robu mora ispuniti internetski obrazac za zamjenu/povrat/jamstvo na način kojim nedvosmisleno raskida ugovor. Ako kupac nema mogućnost ispisati sažetak zahtjeva, obavezan je u paketu za povrat robe priložiti identifikacijske podatke u obliku broja narudžbe.
 7. Obavijest o raskidu kupoprodajnog ugovora mora, u skladu s prethodnom točkom ovih odredbi i uvjeta, sadržavati podatke potrebne za obradu narudžbe, i to osobne podatke kupca, broj i datum narudžbe, točnu specifikaciju robe te način na koji prodavatelj mora vratiti već primljena sredstva, i to broj računa i/ili poštansku adresu kupca.
 8. Ne šaljite robu pouzećem jer takvu robu nećemo preuzeti.
 9. Upravitelj internetske trgovine vraća plaćena sredstva za robu/uslugu, uključujući troškove prijevoza u skladu s odredbama članka 9. stavka 3. Zakona br. 102/2014, kao i troškove koji su vidljivo nastali prilikom naručivanja robe u roku od 14 dana od dostave obavijesti o raskidu ugovora. Upravitelj nije dužan vratiti sredstva prije nego što zaprimi robu ili prije nego što potrošač dokaže da je roba poslana. To ne važi u slučaju kada prodavatelj ponudi osobno preuzimanje robe od kupca. Tijekom ostvarivanja prava na raskid ugovora, potrošač ima pravo na vraćanje troškova za najjeftiniji način dostave koji prodavatelj nudi.
 10. U skladu s člankom 7. stavkom 6. Zakona br. 102/2014, potrošač ne može raskinuti ugovor ako je predmet ugovora sljedeće:
   – prodaja robe prema posebnim zahtjevima potrošača, prilagođene robe ili robe posebno namijenjene potrošaču.
 11. Potrošač snosi svako umanjenje vrijednosti robe koje proizlazi iz njegove uporabe izvan onoga što je nužno za utvrđivanje funkcionalnosti i karakteristika robe.
 12. U slučaju da kupac želi zamijeniti robu (robom druge veličine ili boje), kupac o tome mora obavijestiti prodavatelja tako da za narudžbu ispuni internetski zahtjev za zamjenu/povrat/reklamaciju i robu pošalje u pakiranju prikladnom za otpremu zajedno s ispisanim dokumentom „Summary in PDF” (Sažetak u PDF-u), koji se može preuzeti nakon potvrđivanja internetskog obrasca, na sljedeću adresu prodavatelja:
   

  Packeta International s.r.o - HR post (NSC)
  ID: 99909974
  Poštanska 9
  10410 Velika Gorica

  adresa e-pošte: info@flexity.hr
   

XIII. Zaštita osobnih podataka

 1. Više informacija i točne uvjete u vezi s osobnim podacima te njihovom obradom i zaštitom potražite ovdje: https://www.flexity.hr/zastita-osobnih-podatakaXIV. Bilten i poruke e-pošte

 1. Prilikom registracije ili naručivanja možete odabrati primanje naših novosti (u prosjeku jednom tjedno). Isto tako možete se i posebno pretplatiti na bilten na web-mjestu unosom adrese e-pošte ili klikom na vezu u poruci e-pošte koju smo vam poslali. Pretplatu možete otkazati u bilo kojem trenutku. Putem e-pošte obavijestit ćemo vas o obradi narudžbe i dostupnosti robe. Povremeno (nekoliko puta godišnje) možemo poslati svim potrošačima važne informacije o radu naše internetske trgovine i korištenju korisničkog računa. Ako ne želite primati naše poruke e-pošte, javite nam se na info@flexity.hr.

XV. Završne odredbe

 1. Svi dogovori između prodavatelja i kupca uređuju se zakonodavstvom Republike Slovačke. Ako odnos uspostavljen kupoprodajnim ugovorom sadrži međunarodni element, stranke se slažu da se odnos uređuje prema zakonima Republike Slovačke. Ovo ne dovodi u pitanje prava potrošača prema općim obvezujućim zakonima.
 2. Prodavatelj nije vezan nikakvim kodeksima ponašanja u odnosu na kupca u skladu s odredbama Zakona br. 250/2007 o zaštiti potrošača s izmjenama i dopunama.
 3. Sva prava vezana uz web-mjesto prodavatelja, osobito autorska prava na sadržaj, uključujući izgled web-mjesta, fotografije, videozapise, grafiku, žigove, logotipe te drugi sadržaj i elemente, pripadaju prodavatelju. Zabranjeno je kopirati, mijenjati ili na drugi način koristiti web-mjesto ili dijelove bez pristanka prodavatelja.
 4. Prodavatelj nije odgovoran za moguće pogreške uzrokovane intervencijom treće strane u internetskoj trgovini ili upotrebom suprotnoj njezinoj namjeni. Tijekom korištenja internetske trgovine kupac ne smije koristiti postupke koji mogu negativno utjecati na njezin rad te ne smije sudjelovati u aktivnostima koje omogućavaju neovlaštene intervencije kupca ili treće strane ili neovlaštenu uporabu softvera ili drugih komponenti od kojih se internetska trgovina sastoji i koje koristi, njene dijelove ili softversku opremu na način koji bi bio u sukobu s funkcijom i svrhom trgovine.
 5. Kupoprodajni ugovor, uključujući odredbe i uvjete, prodavatelj čuva u elektroničkom obliku koji nije javno dostupan.
 6. Tekst odredbi i uvjeta prodavatelj može izmijeniti ili dopuniti. Ova odredba ne dovodi u pitanje prava i obveze nastale tijekom efektivnog razdoblja prethodnog teksta odredbi i uvjeta.
 7. Nadzor poštivanja obveza prodavatelja prema potrošaču vrši Slovačka trgovinska inspekcija (STI), točnije:
   Inspektorat STI-ja s registriranim sjedištem u Bratislavi za pokrajinu Bratislava, Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07, Republika Slovačka
   telefonski broj: 02/58272 159
 8. Ove odredbe i uvjeti primjenjuju se kako je navedeno na web-mjestu www.flexity.hr na dan na koji kupac potvrdi narudžbu te ih kupac bezuvjetno prihvaća, što potvrđuje aktivnim klikom tijekom potvrđivanja narudžbe. Upravitelj zadržava pravo na izmjenu ili dopunu odredbi i uvjeta. Zatvorene narudžbe podliježu formulaciji teksta važećeg u trenutku naručivanja.
 9. Ove odredbe i uvjeti stupaju na snagu 21.5.2022 te se njima poništava prethodni tekst općih komercijalnih odredbi i uvjeta.
Trustpilot